​เพื่อประชาชน

หยุดปากหยุดคำเร่งสำนึก ตรองตรึกศึกษาหาทางแก้ ชนชาติมั่นคงจงดูแล คิดแค่สังคมจงร่มเย็น

การเมืองเรื่องของสองล้านล้าน

ประชาชนทำงานหารมาให้

จ้างคนห้าร้อยคอยรับใช้

การงานทำได้ไม่คุ้มเงิน


ยุยงประชามาแตกแยก

เปลี่ยนแปลกแยกทางดูห่างเหิน

สำนึกไม่มีนี่เหลือเกิน

เพลิดเพลินเดินมาเพื่อหากิน


คิดแคบแค่พรรคเป็นหลักนั้น

แถมดื้อดึงดันกันไม่สิ้น

โกงเกลื่อนเปื้อนไปในราคิน

เลือดไทยไหลรินทั่วถิ่นทอง


หลงบ้าฆ่ากันเพราะท่านใช้

น้ำลายหมายนำทำจนคล่อง

ว่ากล่าวชาวบ้านนั้นไม่ตรอง

ผิดพลั้งทั้งผองของประชา


แท้แล้วคนไทยคือนายจ้าง

พวกท่านนั้นต่างเป็นเพียงข้า

รับใช้ได้ดีมีราคา

พึงพาได้จริงยิ่งถูกแท้


หยุดปากหยุดคำเร่งสำนึก

ตรองตรึกศึกษาหาทางแก้

ชนชาติมั่นคงจงดูแล

คิดแค่สังคมจงร่มเย็น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมรสบทกวีความเห็น (1)

ขอบคุณยายธีสำหรับดอกไม้กำลังใจ