พิษณุโลกสองแคว

จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดขนาดไหญ่ ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน มีประวัติศาสตร์ควบคู่กับ ประเทศไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พิษณุโลกสองแควความเห็น (0)