ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 7 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านระกาเสม็ด หมู่ที่ 6 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

7..อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)