ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 2 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

2.อำเภอ คำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)