ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 6 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านว่าน หมู่ที่ 4 ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

6.อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์.pdfบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)