ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 10 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านภู หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

10.อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)