ระยะ1 ศูนย์เรียนรู้ที่ 9 (22 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ ตามโครงการสมเด็จพระเทพฯ)

ชื่อศูนย์เรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปอภาร หมู่ที่ ๗ ตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

9.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.pdf


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (0)