การบริหารจัดการคุก แรงงานคุก และ ทฤษฎีคุก

หนังสือ เรื่อง การบริหารจัดการคุก แรงงานคุก และ ทฤษฎีคุก (Prison Management, Prison Workers, and Prison Theory) ของ Stephen C. McGuinn เป็นหนังสือที่ได้ กล่าวถึง วิธีการบริหารจัดการคุกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ที่ผู้บริหารคุก เจ้าหน้าที่คุกทุกคน และ ผู้สนใจในเรื่องอาชญาวิทยา ความยุติธรรมทางอาญา และ ทฤษฎีคุก ควรจะได้อ่าน..................การบริหารจัดการคุก แรงงานคุก และ ทฤษฎีคุก


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


การบริหารจัดการคุก แรงงานคุก และ ทฤษฎีคุก (Prison Management, Prison Workers, and Prison Theory) เป็นหนังสือที่เขียนโดย Stephen C. McGuinn ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านความยุติธรรมทางอาญาจากมหาวิทยาลัย Quinnipiac มีเนื้อหาสาระประกอบด้วยเรื่องต่างๆ โดยสังเขป ดังนี้แนวคิดใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุก เช่น การพัฒนาโครงสร้าง ทางกายภาพคุก และการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจ้าหน้าที่คุก ฯลฯ

แนวคิดใหม่ในการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานบุคคล เช่น การสำรวจโครงสร้างการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน และ การวางแผนโครงสร้างการบริหารงานบุคคลในอนาคต เป็นต้น

แนวทางใหม่ในการพัฒนาวัฒนธรรม และ ศีลธรรมในสภาพแวดล้อมคุก

แนวคิดใหม่และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และ การบริหารจัดการแรงงานคุก เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการทางสังคมภายนอก และ ความต้องการทำงานประจำวันภายในคุก

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคุก พัฒนาวัฒนธรรมคุก การปฏิรูปการศึกษา และ แรงงานคุก สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องอาชญาวิทยา ความยุติธรรมทางอาญา และ ทฤษฎีคุก


โดยสรุป


หนังสือ เรื่อง การบริหารจัดการคุก แรงงานคุก และ ทฤษฎีคุก (Prison Management, Prison Workers, and Prison Theory) ของ Stephen C. McGuinn เป็นหนังสือที่กล่าวถึง แรงงานคุก ทฤษฎีคุก และ วิธีการบริหารจัดการคุก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปกป้องคุ้มครองสังคมให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม ที่ผู้บริหารคุก เจ้าหน้าที่คุกทุกคน และ ผู้สนใจ ในเรื่องอาชญาวิทยา ความยุติธรรมทางอาญา และ ทฤษฎีคุก ควรจะมีไว้อ่านอีกเล่มหนึ่ง


.....................


เอกสารอ้างอิง

Prison Management, Prison Workers, and Prison Theory by Stephen C. McGuinn is assistant professor of criminal justice at Quinnipiac University.
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายกระบวนการยุติธรรมเชิงพุทธ กฎหมายและการบังคับโทษจำคุกเชิงพุทธ และ เครือข่ายทนายความเชิงพุทธความเห็น (1)

ขอบคุณมากน่ะครับอาจารย์ต้น