ผลการสำรวจทักษะที่จำเป็นของผู้นำ

AMA หรือ American Management Association ของสหรัฐอเมริกา รายงานผลการสำรวจทักษะที่จำเป็นของผู้นำ ในช่วงปี 2005 ถึง 2015 พบว่าทักษะที่จำเป็น 2 ลำดับแรกทั้งในปัจจุบัน และอีก 10 ปี ในอนาคต คือ ทักษะทางด้านการจัดการกลยุทธ์ และทักษะทางด้านการสื่อสาร

คุณเห็นผลสำรวจแล้วได้ “ฉุกคิด” อะไรหรือเปล่า ถ้าอยากจะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทักษะอะไร ?

การจัดการกลยุทธ์ เกี่ยวข้องกับการกำหนดเป้าหมาย และวิธีการ แต่การสื่อสารคือกระบวนการทั้งหมดทั้งปวง ในการนำทุกคนที่เกี่ยวข้องไปสู่เป้าหมายที่ผู้นำมองเห็น

ถึงเวลาที่ต้องทบทวนแล้วว่า ทักษะการสื่อสารของท่านอยู่ในระดับไหน ต้องพัฒนาอะไรต่อไป และจะพัฒนาอย่างไร ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Communication Powerความเห็น (0)