บันทึกการนิเทศ : โรงเรียนหนองแคนวิทยา - ความประทับใจ ครูมนูญ (PBL) และ ครูฤดี (ป.1)

นุชรัตน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลัว ศน.ไหมคะ ... กลัวมาก จนนอนไม่หลับ กลัว อะไรคะ ....... กลัวว่า จะมาตำหนิ ไม่มีอะไร ดี เลย แล้วตอนนี้ คิดยังไงคะ ... ไม่กลัว ไม่มีอะไร ที่น่ากลัว .และดีใจ ที่ ศน.มาเยี่ยมถึงที่ห้องได้เห็น นักเรียน และได้ รับคำชม มีกำลังใจ และ รู้สึกภูมิใจ " (แต่คงจะไม่ใช่ทุกห้อง ที่จะตอบอย่างนี้ ..ศน.ก็ดีใจ ที่มีครูดีๆ อย่างนี้ที่ ร.ร.ค่ะ)

สิงหาคม 2558

วันนี้ เดินทางไปถึง ในเวลา 13.00 น. ตามตารางนัดหมาย หลังจากเข้าพบ ผอ.รร.เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ และ ขอเยี่ยมทุกชั้นเรียน และ ดูร่องรอย การนำคู่มือนิเทศสู่การปฏิบัติ และ นโยบายการอ่านการเขียน

โรงเรียนหนองแคนวิทยา มีนร.214 คน ครู 11 คน ที่ผ่านมา ก็ไม่เคยนิเทศ ในเชิงลึก ส่วนใหญ่ จะพูดคุยกับครู ไม่กี่ท่านเพราะต้องสังเกตการสอน แต่วันนี้ ได้เดิน เข้าไป ทักทายนักเรียนในทุกชั้น สังเกต การจัดบรรยากาศชั้นเรียน ใช้เวลา เกือบ สามชั่วโมง ..

สะท้อนผลการนิเทศการศึกษา ดังนี้
1. ชั้นเรียนปฐมวัย (ครูประจำการ 1 คน และ ครูจาก อบต. 1 คน) ทั้งสองท่านได้เอาใจใส่ และดูแลนักเรียน ในขณะที่เข้าไปพูดคุย พบว่า ครูทั้งสองท่าน ไม่ได้มีแผนจัดประสบการณ์ จึงได้เสนอแนะ ให้ มีการศึกษาหลักสูตร คู่มือฯ และ ทำแผนฯ ที่จะใช้จริงๆ ซึ่งอาจทำเป็นรายสัปดาห์ก็ได้ . ในวันนี้ ยังไม่ได้พูดคุยอะไรมาก แต่ก็พยายามย้ำให้เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาฯ ให้มีทิศทางและ มีการศึกษาการใช้หลักสูตร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างแท้จริง

2. ชั้นเรียนโดยรวม ควรมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีสื่อการสอน ผลงานนักเรียน เป็นต้น พบว่า โรงเรียนมีห้องเรียนเหลือ เป็นจำนวนมาก (นร.ลดลง) มีห้องพักครูในทุกอาคาร แต่อย่างไรก็ตาม การจัดบรรยากาศ ก็เป็นเรื่องต้นๆ ที่ได้กำชับ ให้เห็นความสำคัญ

3. เข้าไปทักทายนักเรียน โดยมีประเด็นคำถามหลักๆ เพื่อนำการอภิปรายคือ

คำถามที่ 1 นักเรียน กำลังเรียนเรื่องอะไร
คำถามที่ 2 ....... หมายถึงอะไร
คำถามที่ 3 ยกตัวอย่างในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ .................
คำถามที่ 4 จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

วันนี้ ได้เข้าเยี่ยม ชั้นเรียนต่างๆ และ พบว่า นร.กำลังเรียนเรื่อง สูตรคูณ เศษส่วน สิทธิเด็ก ฯลฯ หลังจากที่ใช้คำถามเหล่านั้น พบว่า นักเรียยนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ( เราไม่ต้องการคำตอบที่ถูกต้อง เพียงต้องการดูความคิด นักเรียน..แต่ นร.ก็ไม่กล้าตอบ (เพราะ...??...)

ตรงข้ามกับ นร.ชั้น ป.1 ครู ฤดี ที่หลังจากใช้คำถาม เรื่อง ไก่ นักเรียน จะแย่งกันตอบ ว่าไก่ มีลักษณะอย่างไร ร้องเสียงอย่างไร พบอยู่ที่ใด และนิยาม คำว่า "ไก่" ได้ตามคิดเห็นเห็น (กล้าแสดงความคิด) ซึ่ง เราก็ชมเชย คุณครู นักเรียน ที่ดูเป็นชั้นเรียนที่มีชีวิตชีวา

4. คุณครู ที่ ศน.ประทับใจ
ชั้นเรียน ป.1 (ครู ฤดี) ดูดี สะอาด ที่สุด และมีสื่อการสอนเยอะมาก (แต่ไม่รก) ครูบอกว่า เด็กๆ ชอบเรียนรู้จากสื่อ และเข้าใจดีว่า นร.ทุกคน แตกต่างกัน จะใช้วิธีการสอนวิธีเดียวกันทั้งชั้น ไม่ได้ ครูจะสังเกต และ หาวิธีการ เพื่อให้เขาเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ

คุณครูมนูญ เป็นครูผู้สอน การงานอาชีพ ให้เด็ก ทุกชั้นเรียน เลือกเรียน สนใจ ในสิ่งที่เขาอยากจะเรียนรู้ โดยใช้ พื้นที่ของโรงเรียน ในการทดลองปลูก คุณครู มนูญ เคยเข้า ถอดบทเรียน PBL ครั้งหนึ่ง ตอนนั้น จำได้ว่า ไม่ค่อยพูดกับใคร เงียบๆ และเมื่อให้พูด ท่านบอกว่า "เพิ่งจะรู้ว่า การสอนแบบ PBL คืออะไร ไม่เคยทำ แต่จะลองดูค่ะ" เมื่อมาเห็นกับตา ในวันนี้ และได้สอบถาม ครูบอกว่า "ให้ นร.บอกความต้องการว่าอยากจะทำอะไร ทำงานเป็นกลุ่ม ลงมือปฏิบัติ ดูแลรักษา ใช้ประโยชน์ " ทุกขั้นตอน ครู เป็นเพียงที่ปรึกษา และคอยกำกับ ให้เข้าที่เข้าทาง เท่านั้น"

แปลงเกษตร โรงเรียน ค่อนข้างรก เพราะเป็นฤดูฝน หญ้าขึ้นปกคลุม แต่ต้นไม้ที่ นร.ก็กลับงาม เรา มีความสุขอยากบอกไม่ถูก ครู กับ ผอ.ชี้ให้ดู กระถางต้นหอม เป็นของ ปฐมวัย ชั้น... แปลงสวนครัว ของแต่ละชั้น .. อิ่มเอิบมาก ทำให้มีแรงบันดาลใจมาเขียนบันทึก วันนี้


5. วางเป้าหมายกับ ครู ป.1-2 การอ่านออกเขียนได้ . คุณครูทั้งสองท่าน ได้วางแผน ออกแบบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง ศน. ครู ผอ.รร. ช่วยกัน กำหนดเป้าหมาย เครื่องมือในการประเมิน ครูปรึกษากันค่อนข้างนาน และ มาร่วมกันเช็คเป้าหมายอีกครั้ง และ เครื่องมือในการประเมิน ค่อนข้างจะราบรื่น และไปด้วยดี

ก่อนจะกลับ ใช้คำถามกับคุณครู สองท่าน

" กลัว ศน.ไหมคะ ... กลัวมาก จนนอนไม่หลับ
กลัว อะไรคะ ....... กลัวว่า จะมาตำหนิ ไม่มีอะไร ดี เลย
แล้วตอนนี้ คิดยังไงคะ ... ไม่กลัว ไม่มีอะไร ที่น่ากลัว .และดีใจ ที่ ศน.มาเยี่ยมถึงที่ห้องได้เห็น นักเรียน และได้ รับคำชม มีกำลังใจ และ รู้สึกภูมิใจ " (แต่คงจะไม่ใช่ทุกห้อง ที่จะตอบอย่างนี้ ..ศน.ก็ดีใจ ที่มีครูดีๆ อย่างนี้ที่ ร.ร.ค่ะ)มีหลายอย่าง ที่โรงเรียน ต้องขยับ . แต่โรงเรียนหนองแคน ก็มีโอกาสในการพัฒนาได้ไปถึงที่ฝัน .ถ้าเริ่มต้นต้้งแต่วันนี้

จะเฝ้ารอดู ..และทำงานไปพร้อมๆ กัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน hi supervisorความเห็น (0)