ความสุข

ความสุข

นายอานนท์ ภาคมาลี (คนหาปลา)

ความสุข คือ ความสบายกายสบายใจ

เป้าหมายในชีวิต ควรมีเป้าหมายในชีวิต จะพยายามไปให้ถึงจุดนั้น และจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและต่อชีวิต เต็มใจรับการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าอาจจะยาก แต่ให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ในชีวิต และจะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่ง

มีความเพียงพอ รู้จักประหยัด การมีหนี้สินหรือการใช้จ่ายเกินตัว จะทำให้เราเป็นทุกข์ สิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตนั้นมีไม่กี่อย่าง แต่สิ่งที่เราต้องการมีมากจนไม่รู้จบ ให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ ว่าเรามีเพียงพอแล้ว ความละโมบทำให้เราเกิดความทุกข์ จากการไม่รู้จักพอ

ทำดีกับทุกๆคน การทำความดีกับผู้อื่น จะช่วยสร้างความสุขให้แก่ตัวเรา ไม่ว่าความดีที่เราทำไปนั้น จะเล็กน้อยเพียงใด แต่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเราได้

ความสุข เป็นสิ่งอยู่ใกล้ตัวเราและหาได้ไม่ยาก แต่เพียงเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเอง มองเห็นคุณค่าในตัวเอง พอใจในชีวิตว่าเรารู้จักพอ และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงและประการณ์แปลกๆใหม่ในชีวิต

ความสุข เป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหา และเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การสอนศาสนาพุทธ การใช้หลักธรรมที่เรียกว่ามรรค หรือหนทาง 8 ประการ ในการดับทุกข์หรือนิพพาน สุดสูงสุดสามารถมีด้วยได้การเอาชนะตันหาทุกรูปแบบ ส่วนสุขจากทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิต และการมีมิตรภาพดี การเป็นที่ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลทั่วไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความสุขความเห็น (0)