วันแม่

ขอบันทึกถึงแม่อีกคราหนึ่ง

เราไปเยี่ยมแม่ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

แม่อารมณ์ดี

อาจเป็นเพราะแม่ได้พบลูก แม่ดูมีความสุข

แก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้สูงอายุความเห็น (0)