บทเรียนมัลติมีเดีย

บทเรียนมัลติมีเดีย

บทเรียนมัลติมีเดีย หมายถึง การนำเสนอบทเรียน โดยการนำสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ร่วมกันเช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวภาพกราฟิก เสียง โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่สามารถใช้เพื่อนำเสนอเนื้อหาบทเรียนได้

องค์ประกอบของระบบมัลติมีเดียนั้นอาจประกอบด้วย

1. สื่อ (Media) คือ การนำเสนอข้อมูลในลักษณะของการผสมผสานตั้งแต่สองประเภทขึ้นไปบนคอมพิวเตอร์ เช่น การนำเสนอข้อความ รูปภาพ และเสียง

2. ข้อมูลดิจิตัล (Digital Information) คือ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในรูปแบบเลขฐานสอง (Binary Code) ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถอ่านและประมวลผลข้อมูลได้

3. ความสามารถตอบโต้ได้ (Interactivity) คือ ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมการทำงานและเลือกใช้ข้อมูลตามต้องการ สามารถรับรู้ข้อมูลตามความต้องการและความสนใจของผู้ใช้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data Informationความเห็น (0)