ในวิชาชีววิทยา มักมีศัพท์เป็นภาษาอังกฤษมากมาย  นักเรียนมักมีปัญหาในการเรียนศัพท์ ไม่สามารถเรียนรู้จากสื่อบางชนิดได้ คุณครูจึงมักแยกรากศัพท์ให้นักเรียนทราบความหมายของรากศัพท์ทุกครั้งที่ให้คำศัพท์ใหม่ ทำให้นักเรียนชินกับรากศัพท์ และเข้าใจคำศัพท์โดยรวมในที่สุด และทำให้นักเรียนมีความสำเร็จในการเรียน  และทำคะแนนได้สูงขึ้น  คุณครูภูมิใจมากค่ะ