ทุกคนมีความฝันเป็นของตนเอง โดยเฉพาะเด็กมีความฝันอยากเด่น

อยากดัง  หลายๆคนดึงจุดเด่นมาใช้ เพื่อนำเสนอผ่านสายตาผู้คนมากมายและเป็นที่ยอมรับ