วิธีการสอนอย่างหนึ่งที่จะให้นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการเรียน ในชั่วโมงที่เรากำลังสอนอยู่ แล้วยิ่งเป็นช่วงบ่ายคล้อยด้วยแล้ว นักเรียนมักจะรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนอยู่บ่อยๆ

วิธีที่ว่าเราจะต้องทำตัวให้ทันสมัย รู้จักมุขใหม่เด็ดๆ ตามเด็กให้ทัน แล้วนำมาใช้กับนักเรียนของเรา เขาจะรู้สึกว่าเรามันมาก และทันสมัยสุดๆ เช่น อัจฉริยะ นักเรียนจะมักพูดว่า "เทพ" ลองนำไปใช้ดูซิคะ, หรือมุขของโปงลางสะออนยังใช้ได้อยู่ คือ "บ้านน๊อก....บ้านนอก" อันนี้ต้องใส่หน้าตาหรือสีหน้าลงไปด้วยนะคะ.