นวัตกรรมการศึกษาการผสมผสารหลักสูตร การจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้แทรกซึมเข้าไปยังกระบวนการทางธุรกิจทุกรูปแบบและยังกระจายตัวจึงไม่น่าแปลกใจที่การศึกษาในด้านเทคโนโลยีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในทศวรรษนี้

ข้อคิดที่ได้รับเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในด้านธุรกิจและการศึกษาเป็นอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต