สรุปข่าว

เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ตรัศตรู้ร้ายแรงงานไอทีเนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้เกิดความล้าหลังทางไอทีโดยเมื่อเทคโนโลยีถูกสร้างมากขึ้นทำให้แรงงานคนถูกใช้น้อยลง เนื่องจากเทคโนโลยีไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

แสดงความคิดเห็น

เทคโนโลยีไม่สามารถทำงานแทนคนได้และไม่มีใครติดตั้งและปฎิบัติการเองได้