ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ส่งอีเมลภาษาลาวได้แล้ว  องค์การวิทยาศาสตร์เทคโลโลยีและสิ่งวดล้อม  และองค์การเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศลาว  ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่เพื่อให้สามารถใช้งานทางอินเตอร์เน็ตและโปรแกรมไมโครซอฟต์อื่นๆเป็นภาษาลาวได้  ซอฟต์แวร์ดังกล่าวมีชื่อว่า  สาลิกา

          ความคิดเห็นส่วนตัว  เป็นการพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล้วสำหรับประเทศลาว  การพัฒนาโปรแกรมนี้จะช่วยเปิดโอกาศให้ผู้ที่ขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น

                                         แหล่งที่มา

               หนังสืพิมพ์ผู้จัดการรายวัน  ฉบับวันที่  1 ก.ค.  2549