สรุปข่าว

  ติดต่อ

  รอบรู้เรื่องซอฟต์แวร์ กับ SIPA  

 สรุปข่าว

ICT City นครแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

SIPA หน่วยงานหลักในไทยได้นำเอาไอซีทีมากระจายสู่ทุกส่วนของประเทศ จึงได้จัดตั้งโครงการ ICT City หรือชุมชนเมืองที่มีการนำระบบไอซีทีมาใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถใช้งานเข้าถึงเครือข่ายสารสนเทศระดับโลก โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

  จากการอ่านข่าวนี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงงการดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี สามารถพัฒนาประชาชนให้เข้าถึงระบบไอซีที ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ สามารถที่จะติดตามข่าวสารหรือสถานการณ์ของโลกได้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ และสามารถนำความรู้จากการใช้เทค

 

โนโลยีเหล่านั้นมาใช้ประกอบในการประกอบอาชีพอาชีพได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59317, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)