ปัญาหาการใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต หรือแม้แต่เกิดขึ้นแต่ยังไม่เป็นข่าว รวมทั้งการที่เด็กในโรงเรียนใช้โทรศัพท์มือถือกันเกลื่อนกลาดแทบะตลอดเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว

        การมีโทรศัพท์มือถือใช้ โดยเฉพาะที่มีคุณภาพดีๆ ราคาแพงๆเป็นแฟชั่นของเด็กวัยรุ่นทั้งเด็กที่มีฐานะดี และยากจน บางคนนำเงินทุนการศึกษาส่วนหนึ่งไปซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อบัตรเติมเงินแล้วใช้โทรศัพท์แบบฟุ้งเฟิ้อสิ้นเปลือง

                                                     แหล่งข่าว : หนังสือพิมพ์ มติชน

                                                     ฉบับวันที่ : 13 กรกฎาคม 2549