ศึกษาข่าว

  ติดต่อ

  นวัตกรรมการศึกษา การผสานหลักสูตร การจัดการและเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร  

ในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้แทรกเข้าไปในกระบวนการทางธุรกิจทุกรูปแบบ ทำให้ธุรกิจต่างๆ ต้องนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในทางธุรกิจ โดยนำมาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีชื่อว่า MBA ซึ่งเป็นหลักสูตรทางด้านไอซีที จะทำให้มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้มากยิ่งขึ้น ทำให้ประเทศพัฒนาไปสู่ยุคเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในระดับสูงต่อไป

ความคิดเห็น: หลักสูตร MBA นี้ จะทำให้ผู้ที่ได้รับการศึกษาได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ยุคไอซีทีมากยิ่งขึ้น ทำให้ตนเองก้าวทันตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยไม่ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ และทำให้ประเทศก้าวทันตามกระแสเทคโนโลยีต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59318, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)