ข่าวยามเย็นวันที่13พ.ย.49

  ติดต่อ

  ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
สรุปได้ดังนี้ จากการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัเรือน)ไตรมาสที่1 พ.ศ.2548พบว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจโดยสอบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในครัวเรือนได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนโดยมีจำนวนทั้งสิ้น16,785,961ที่ใช้โทรศพท์ 4,199,893ใช้โทรสาร 248,642คอมพิวเตอร์ 1,046,891 อินเทอร์เน็ต จากการสำรวจพบว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนการใช้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานฉบับแรกของข้าพเจ้า

หมายเลขบันทึก: 59325, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:20:42+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #นวัตกรรมการการศึกษา2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)