GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข่าวยามเย็นวันที่13พ.ย.49

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปได้ดังนี้ จากการสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ครัเรือน)ไตรมาสที่1 พ.ศ.2548พบว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการสำรวจโดยสอบถามหัวหน้าครัวเรือนถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในครัวเรือนได้แก่ โทรศัพท์ โทรสาร คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตในครัวเรือนโดยมีจำนวนทั้งสิ้น16,785,961ที่ใช้โทรศพท์ 4,199,893ใช้โทรสาร 248,642คอมพิวเตอร์ 1,046,891 อินเทอร์เน็ต จากการสำรวจพบว่าจังหวัดกรุงเทพมหานครมีจำนวนการใช้มากที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 59325
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)