สรุปข่าว

 อาร์เอฟไอดีเทคโนโลยีฝันค้าวงของภูมิภาคเอเชีย การพัฒนาการใช้งานเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นมาก  โดยเฉพาะในประเทศไทยและสิ่งที่ต้องยอมรับการเติบโตของประเทศที่สนับสนุนการเติบโตเช่น สหรัฐ แคนาดา