เทคโนโลยีสารสนเทศ( IT )ทางด้านไหนที่ต้องการ

ดวงพร
ความรู้คือขุมทรัพย์

เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ทางด้านไหนที่ต้องการ

MATICHON INFORMATION CENTER

Source: บ้านเมือง

Date: 6 ก.ค. 2548    Page: 8

สรุป: ข่าวนี้ได้กล่าวถึงเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อองค์กรต่างๆที่มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีด้านเครือข่าย (Networking) ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relectional Database) และได้คาดการไว้ว่าในอนาคตเทคโนโลยีที่จะมีความสำคัญมากขึ้นในองค์กร ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาระบบการพานิชน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ (Web Site) เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web Application) เครือข่ายระหว่างองค์กร (Extranet) เนื่องจากองค์กรต้องใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

   จากที่กล่าวมาแล้วสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการออกแบบหลักสูตรปริญญาทางด้านIT ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านนี้พอสมควร ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงต้องร่วมกันพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ

   ความเห็นส่วนตัวดิฉันคิดว่า การสอนความรู้ทางด้านIT ควรจะมีความสอดคล้องกับภาระงาน ความจำเป็น ความต้องการขององค์กร ดังที่ข่าวได้กล่าวมา ข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ดีทำให้ทราบถึงความต้องการและทราบถึงเทคโนโลยีที่กำลังต้องการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 59341, เขียน: 13 Nov 2006 @ 16:57 (), แก้ไข: 02 May 2012 @ 16:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)