ประสบการณ์คอมพิวเตอร์ได้จากการลองผิดลองถูกสร้างบ้างทำลายบ้างควรหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญให้คำปรึกษาจะเป็นสิ่งที่ดี