สรุปข่าว

         ศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการ เมืองหังโจว มณฑลเจ๋อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน เปิดชั้นเรียนฝึกสอนคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้สอนก็เป็นคนตาบอดเหมือนกัน มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกเสียง เมื่อคนตาบอดสัมผัสหน้าจอด้วยลูกศรชี้ตำแหน่งระบบจะอ่านออกเสียงข้อความให้คนตรบอดฟัง

วิจารณ์ข่าว

        จากการที่ได้อ่านข่าวนี้ทำให้รู้สึกว่า การที่เกิดมาพิการนั้นก็สามารถทำอะไรได้เหมือนคนทั่วไป โดยที่เค้าไม่จำเป็นต้องเป็นภาระให้กับคนที่เป็นปกติ และชื่นชมในประเทศจีนที่มีความรักและให้โอกาสต่อคนที่พิการทางด้านสายตา