ครั้งแรกกับptot221

จากการเรียนวิชาสมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต ในวันนี้ ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมาย ได้รู้ว่าในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการ ความสามารถต่างกัน ได้ฝึกใช้มุมมองของนักกิจกรรมบำบัดที่มองผู้รับบริการเป็นองค์รวมคือ นอกจากจะมองในด้านความต้องการตามช่วงวัยแล้ว ยังมองถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวผู้รับบริการที่จะเป็นปัจจัยในการเอื้ออำนวยหรือขัดขวางการประกอบกิจกรรมตามที่ผู้รับบริการต้องการ การให้กิจกรรมที่มีความหมายต่อผู้รับบริการนั้นๆ ซึ่งก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามวัย และข้อจำกัดทางด้านร่างกายของตัวผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังได้ฝึกการประยุกต์ใช้ PEOP ในกาบำบัดผู้รับบริการว่าในแต่ละหัวข้อของframe workนั้นถ้านำมาใช้จริงๆมันคืออะไร เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการอย่างไร เป็นการทำทฤษฎีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นอีกด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งแรกของการเรียนptot 221ความเห็น (0)