กิจกรรมบำบัดกับฉัน

จากคนที่ไม่รู้จักกิจกรรมบำบัดมาก่อนเลย แล้วสุดท้ายก้อตัดสินใจเลือกสาขานี้ เหตุเกิดจากวันที่สมัครรับตรงที่ต้องเลือกสาขา และพบชื่อสาขานี้อยู่ในตัวเลือก ก็เกิดความสงสัยว่าสาขาอะไร เรียนอะไร แล้วกิจกรรมบำบัดคืออะไร การค้นหาข้อมูลของกิจกรรมบำบัดจึงเริ่มต้นขึ้น จึงพบว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจ ถึงแม้ข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ใช่ข้อมูลเชิงลึกอะไรมากนัก และชีวิตปี 1 ก็ได้เริ่มต้นขึ้น พร้อมกับการเรียนวิชารากฐานกิจกรรมบำบัด ทำให้ได้ไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เห็นบทบาทของนักกิจกรรมบำบัดที่หลากหลาย การทำงานร่วมกันหลายๆวิชาชีพ ได้ดูกิจกรรมที่ผู้รับบริการได้มาทำซึ่งเชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวันของผู้รับบริการเอง เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 จากการที่ได้เรียนวันนี้ในวิชา สมรรถนะการประกอบกิจกรรมตลอดช่วงชีวิต ทำให้รู้ว่า Occupation ไม่ใช่แค่เป็นกิจวัตรประจำวัน ประกอบไปด้วย self care คือการดูแลตัวเอง rest คือ การพักผ่อน play คือ การเล่น โดยในวัยเด็กจะมีการเล่นมาก เพื่อการเรียนรู้ education คือ การศึกษา social life คือ กิจกรรมทางสังคม leisure คือ กิจกรรมยามว่าง งานอดิเรก work paid คือ การทำงาน อาชีพ volunteer คือ จิตอาสา การทำกิจกรรมเพื่อสังคม จิตสาธารณะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดกับฉัน "จากวันแรกถึงวันนี้"ความเห็น (0)