การเรียนการสอนแนวใหม่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI เป็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สอนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งในชั้นเรียนของผมได้มีการนำการเรียนการสอนนี้มาใช้โดยการให้เด็กนั้นนำข้อมูลที่หามาได้มาทำเป็นสื่อ ซึ่งการใช้สื่อการเรียนการสอนแบบนี้นั้นจะมีความน่าสนใจตรงที่ไม่เป็นการเรียนที่แบบนั่งจดไปวันๆแต่เป็นการเอาความรู้ที่ได้มาต่อยอดหาข้อมูลเพิ่มเติมหาคลิปวีดีโอและสื่อนั้นก็มีรูปแบบที่น่าสนใจไม่ทำให้การเรียนการสอนนั้นน่าเบื่อนั้นเองครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนการสอนแนวใหม่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนความเห็น (0)