กิจกรรมกับช่วงชีวิตมนุษย์

มนุษย์มีบทบาทในชิวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อมนุษย์ กิจกรรมยามว่าง กิจกรรมประกอบการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งชนิดหรือประเภทของกิจกรรมก็ขึ้นอยู่

- วัยและความสามารถในแต่ละวัยของมนุษย์

- บทบาทในแต่ละวัย (Role Competency)

- ผลกระทบทางสุขภาพของแต่ละช่วงวัย

Occupation สามารถได้หลากหลายความหมายแต่ที่จะพูดถึงกิจกรรมที่ความหมายต่อมนุษย์

- การดูแลตัวเอง (Self care) ซึ่งการดูแลตัวเองในวัยผู้ใหญ่ถือว่ามีสูงมากเนื่องจากเป็นวันที่ต้องทำงาน ต้องพึ่งพิงตัวเอง ต่างจากวัยเด็กที่มีผู้ปกครองคอยดูแล รวมทั้งวัยผู้สูงอายุที่ต้องมีผู้ดูแลเช่นกัน

- การพักผ่อน (Rest) การพักผ่อนมีหลากหลายรูปแบบตามแต่ละคนแต่ละวัย ซึ่งวัยที่ต้องการการพักผ่อนมากที่สุดคือวัยผู้สูงอายุ โดยการพักผ่อนจะเป็นการนอนหลับ กิจกรรมยามว่าง หรือกิจกรรมใดๆก็ตามที่เราสามารถทำออกมาได้ดีและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ

- กิจกรรมยามว่าง (Leisure)

- การเข้าสังคม (Social Community) การเข้าสังคมก็ถือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความแตกต่างกันทั้งเรื่องของวิธีการเข้าสังคม ประเภทของสังคม การปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งวัยที่มีการเข้าสังคมมากที่สุดคือวัยผู้ใหญ่

- การศึกษา (Education) การเรียนรู้ก็ถือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ในทุกช่วงวัยต้องมี ซึ่งวัยที่มีการเรียนรู้มากที่สุดคือวัยเด็กและวัยรุ่น การศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของวิชาการ จะเป็นการศึกษาในเรื่องที่สนใจก็ได้

สิ่งที่อยู่กับช่วงชีวิตของมนุษย์จนถึงสิ้นสุดอายุขัยนั้นก็คือกิจกรรมในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตาม เพราะมนุษย์ใช้กิจกรรมเป็นตัวดำเนินชีวิต ฉะนั้นแล้วถ้าบุคคลใดก็ตามที่มีความบกพร่องในการทำกิจกรรมใดๆก็ตาม การดำเนินชีวิตของเขาก็จะเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งสิ่งนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อตัวบุคคลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมบำบัดมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้รับบริการให้เขาสามารถทำกิจกรรมที่เขาเคยบกพร่องให้กลับมาสามารถดำเนินกิจกรรมนั้นได้อีกครั้ง กิจกรรมบำบัดช่วยบำบัดทั้งทางด้านกายภาพและจิตใจ กิจกรรมส่งผลให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ กิจกรรมบำบัดจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เกิดเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีศิลปะในการดำเนินงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมกับช่วงอายุของมนุษย์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คนเรามักไม่ค่อยรุ้ตัวว่า เวลาเป็นของมีค่า