การศึกษาแพทยศาสตร์ใน ๔๐ ปีข้างหน้า


วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดการประชุมวิชาการฉลองการสถาปนา ครบ ๔๐ ปี และเชิญผมไปกล่าวปาฐกถาเรื่อง การศึกษาแพทยศาสตร์ใน ๔๐ ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘


จึงนำ narrated ppt ของการบรรยาย มา ลปรร. ที่นี่
วิจารณ์ พานิช

๖ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)