..... แม่ของเรา ... ( อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ ) .....

ตอบแทนพระคุณแม่ ...ผิว่าแก่ชรามี...เทิดทูนประสงค์ที่...ฤติรักถนอมเทอญ

ขอขอบคุณ ภาพจาก Google.com


๐๐ เกินกว่าจะหาใคร ....................... ชระใจประเสริฐเท่า

เทียบแท้สิแม่เรา ............................ดนุเฝ้าประนมกร


๐๐ เห่นอนมิอ่อนล้า ........................สติพาทะนุป้อน

น้ำนมจะไหลอ่อน ............................ภระผ่อนระทมใจ


๐๐ ยามไข้มิได้นอน .........................มนะร้อนประดั่งไฟ

เยียวยาและแก้ไข ............................ผิวะคลายลุอาทร


๐๐ เติบใหญ่สลายเยาว์ ....................ก็จะเฝ้าประนมกร

สวดมนต์และขอพร ..........................นิรคุณจิพ้นภัย


๐๐ เห็นลูกสุสมหวัง .........................กิระดังสบายไซร้

ใจแม่ก็สุขได้ ..................................ชุติให้ประสบดี


๐๐ ตอบแทนพระคุณแม่ ...................ผิวะแก่ชรามี

เทิดทูนประสงค์ที่ ...........................ฤติรักถนอมเทอญ


ผู้ประพันธ์ : วันปีย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แม่....มหัศจรรย์แห่ง...ชีวิตของลูก