... ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ...

อศิรวาทพระแม่เจ้าเผ่าสยาม ..... พระมหาราชินีจักรีนาม

..... ขอพระองค์ จงทรงพระเจริญ .....


... ณ. สิบสองสิงหาเวียนมาประกาศ

อศิรวาทพระแม่เจ้าเผ่าสยาม

พระมหาราชินีจักรีนาม

ทั่วเขตคามน้อมกายถวายพระพร


... ขอพระองค์ทรงพระพลานามัย

สุขฤทัยทรงเกษมสโมสร

เป็นมิ่งขวัญเหล่าบรรดาประชากร

พระชินวรคุ้มแด่แม่ผองไทย


..... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ .....

..... ข้าพระพุทธเจ้า วันปีย์ ผู้ร้อยกรอง.....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน go to knowledgeความเห็น (1)

เขียนเมื่อ