วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๘

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....ภาษาไทยสื่อใช้...........ชัดเจน

ง่ายง่ายพึงเป็นเกณฑ์........กฎใช้

ผองไทยใช่อยากเบน........บ้าเบี่ยง

สันสกฤตบาลีไซร้.............ใส่ไว้พอสม


....ปมยาก! ผลส่งให้..........เหพลัน

หาใช่มักง่ายกัน................ก่นอ้าง

เยาวชนเด็กหมื่นพัน..........พ้นห่าง...เรียนนา

เธอใช่จักแกล้งสร้าง..........สื่อใช้ไม่สม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เที่ยวไปในสาระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

..อักขระอย่าละเว้น .......จดจำ

อีกสระวรรณยุกต์นำ ......ถูกต้อง

คำวิบัติจัดทำ ..............เราป่น ...จริงนา

สุดระอาจักป้อง ............จึ่งต้องตักเตือน