SOTUS กับเรื่องที่รุ่นพี่ต้องให้ความสำคัญ

สโมสรนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ขอให้ไปบรรยายเรื่องเชียร์ กิจกรรมเชียร์ กติกา กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่มีอยู่สำหรับนักศึกษารุ่นพี่ที่จะดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่/ประชุมเชียร์ของคณะ ก้ไปเล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้น้องๆนักศึกษาฟัง ส่วนสำคัญก็เน้นเรื่องกฎหมาย กฎ กติกา ตามระเบียบ

แต่เรื่องที่ทำความเข้าใจและเน้นย้ำให้น้องๆ ผู้นำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เทคนิคการแพทย์ฟัง มีอยู่สองสามประเด็น กติกา เป็นสิ่งที่กำหนดกรอบให้ทำงานร่วมกันได้ในภาพรวม ถามว่าน้องใหม่ มีที่คิดต่อต้านหรือคิดต่างจากระบบ SOTUS ไหม ตอบได้อย่างเต็มปากว่ามี แต่ถามต่อว่า น้องใหม่คนที่ไม่เห็นด้วย หลีกหนีจากระบบ SOTUS ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ไหม ตอบได้เลยว่า ไม่ได้ ที่เชื่อมั่นอย่างนั้นก็เพราะระบบมันยังคงอยู่ ฝังรากลึก แกะมันออกไม่ได้ แม้หลายครั้งคิดเล่นๆว่า มันเป็นเรื่องโบราณล้าหลัง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะหายไป มันยังคงอยู่ จะทำอย่างไรให้น้องใหม่ เข้าใจมัน หากมีน้องใหม่ที่ไม่สนุกด้วย กลไกสำคัญที่จะช่วยประคับประคองให้กิจกรรมหรือระบบในภาพรวมผ่านไปได้ก็คือ พี่ๆ "พี่เลี้ยง" เป็นกลุ่มที่สำคัญมาก เพราะเป็นหน่วยคัดกรองน้องๆได้ชัดที่สุด ใครมีพฤติกรรมที่ต่างจากเพื่อนๆ ไม่ใช่ไปกันเขาออก แต่ต้องประคับประคองพูดคุยทำความเข้าใจกับเขาว่าหากไม่ชอบไม่เป็นไร ก็สวมบทเป็นนักแสดงไปก่อนก็น่าจะเป็นกลไกหนึ่ง ถามว่าพี่ๆก็เคยผ่านมันมา หลายต่อหลายครั้งระบบเชียร์ก็ไม่ได้ถูกใจเสียทุกเรื่อง มีขัดเคืองใจเราอยู่บ้าง แต่หากเราทำความเข้าใจกับทุกๆคนทุกๆระดับได้ งาน/แผนงานที่วางไว้ก็จะบรรลุ แม้มันจะไม่ถูกใจทุกคนก็ตาม เพราะหลายครั้งเราไม่ได้บอกความจริง เราเสแสร้ง แต่โลกมันหมุนวนเร็วมาก เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็เป็นตัวกร่อนทำลายระบบเดิม และเชื่อว่าอีกไม่นานเรื่องราวในระบบเดิมจะค่อยๆถูกลดทอนให้หายไป เริ่มเกิดพลวัตน์ใหม่ ในระบบ SOTUS ...พี่ๆ สำคัญมาก ที่จะช่วยดูแลน้องๆ เรามีน้องๆที่แตกต่าง ต่างภาษา ต่างศาสนา ต่างฐานคิด พี่ๆจึงต้องทำความเข้าใจในทีมและเข้าใจในตัวน้องใหม่ และหากมีโอกาสก็ค่อยๆปรับระบบให้มันสมดุลตามยุคสมัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)