JJ15V7_5 เก็บมาเล่า เรื่องราว Thai Pod ประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๕๘

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ฯ

งานเข้าต่อเนื่อง เก็นเรื่องราวมาเล่าขาน หลังจากรายงานสดสด ไปทาง Line เพราะได้ เครื่องมือถือ มรดก คุณลูกใช้มาใช้เล่น วัยเกษียณ

เรียบง่าย เงียบๆ จัดกันไปตามวาระ ท่าน รองเลขาธิการ สกอ มาเปิดงานให้พวกเรา

ที่ปรึกษา รมต ศึกษา รศ.ประภาภัทร นิยม อธิการบดีอาศรมศิลป์ ให้เกียรติ มาเป็น วิทยากร เปิดปัญญา

รศ.ดร.สพญ.วรรณดา เหรัญญิก สมาชิก ทำหน้าที่ พิธีกร เริ่ม การเรียนรู้ Enhancing Students' Intelligence in Higher Education

เริ่มด้วยการ อภิปราย สร้างปัญญาเพื่ออุดมศึกษาไทย โดย ศ.ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เน้น Human Touch

บัณฑิต ที่พึงสร้าง

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในบัณฑิต

สุดท้าย คือ การสร้างพลังปัญญา

ก่อนเที่ยง มีประชุม เลือก กรรมการบริหารชุดใหม่ ได้ อาจารย์ หนุ่มสาว ไฟแรงมาหลายท่านครับ รอ ท่านนายก กลับมาจาก ต่างประเทศ แล้วจะนำมาเล่าสู่กันฟังครับ

กรรมการบริหาร มาร่วมกิจกรรม ประชุม ครับ ผศ.ดร.วิรัช รศ.กัลณกา ผศ.ดร.สุดาพร

ช่วงบ่าย JJ จัด WS เครือข่ายการเรียนรู้ของนักศึกษา

มีสมาชิกเข้าร่วม พอให้ห้องไม่เหงา ครับ ทุกท่านได้ เล่าประสบการณ์ เพื่อ แลกเปลี่ยน อย่างทั่วถึง

วันที่สอง น่าสนใจครับ เพราะ ได้วิทยากร ระดับ ประเทศ สองท่าน

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี จาก มธ ท่าน สะท้อน น่า สนใจ ครับ "มหาลัยสังกัด สกอ 150 แห่ง ผลิต ป.ตรี สูงมาก เมื่อเทียบกับ ตปท ตปท จบ ปริญญา ให้เน้น วิชาการ แต่ ทักษะ ทางการทำงาน ต่ำกว่า ตปท" เรียกว่า ประโยคสุดท้าย สะท้อนใจเลยหละ

จำได้ เคยไป เยี่ยม จังหวัด เกินร้อย คำแรก ที่ท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ทักทาย คือ อาจารย์ กลับไปบอก มหาวิทยาลัย ของอาจารย์หน่อย ผมต้องฝึก เด็ก ของ อาจารย์ อีก 6 เดือน ถึงจะทำงานได้ เสียเวลามากครับ

บ่าย วันที่สอง น่าสนใจ ครับ อาจารย์ หมอ จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ มาบรรยาย สมรภูมิใดในสมองที่ต้องช่วงชิงในระดับอุดมศึกษา

ท่าน เน้นคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง จินตนาการ สำคัญกว่า ความรู้

เคล็ด การสอน ครับ

การจัดการเรียนรู้ ในระดับ อุดมศึกษา

ท่าน ยกตัวอย่าง การเชื่อมโยง ร้อยเรียง TQF สมรรถนะ เช่น การเรียน คณิศาสตร์ และ นำมาสร้างบ้านได้จริง ลองหาดูใน You Tube นะครับ

บรรยากาศทั่วไป และ เบื้องหลัง การจัดงาน มีคุณ Tick และ คุณ นา และ กรรมการ เฉก เช่น พี่ตุ๊ก มาช่วย ครับ

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจงานของ Thai Pod

ที่มีงานต่อเนื่อง

ไม่ได้เห็นรศ.ประภาภัทร นิยม

ขอบคุณอาจารย์หมอ JJ มากครับ

เขียนเมื่อ 

ชอบใจงานของ Thai Pod เช่นกันค่ะ ... ท่าน อจ. ค่ะ ...

รูป นี้เท่มากๆ ค่ะ