บทกวี : บัณฑิตย่อมฝึกตน...

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเรียนรู้มีตลอด ทั้งชีวิต

สอนให้รู้ถูก-ผิด แยกแยะ

เก็บประสบการณ์ทีละนิด สั่งสม

หมั่นอบรมรับคำชี้แนะ บัณฑิต...ย่อมฝึกตน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องสั้น & บทกวีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

....คำสอนธรรมลุด้วย..........ปฏิบัติ

ฝึกฝ่ายโลกย์ก็ต้องหัด..........เช่นนั้น

ละเลย ฤ ผ่อนผัด................พาผิด...หลงเฮย

สมาธิสติ ละผยองรั้น...........นอบน้อมประจักษ์ผล...ยิ่งนา