การอบรมการเป็นพี่เลี้ยง  วันที่ 16 ตค ที่ผ่านมา
ผมใช้คำว่าพี่เลี้ยง แทนคำว่า คุณอำนวย เพราะชาวบ้านที่ทำงานวิจัยกินง่ายกว่าครับ
ผมเริ่มจากการละลายพฤติกรรม แล้วก็แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนว่า ใครมีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงกลุ่มอย่างไร สรุป คือ อธิบายระเบียบกลุ่มแก่สมาชิก  ช่วยสมาชิกเขียนสมุด  แนะนำการกู้เงิน เป็นต้น จากนั้น ก็ถามว่า ควรจะรู้อะไรเพิ่มขึ้น โดยสรุป คือ วิธีการพูด  กฎระเบียบ  การประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น
จากนั้น ผมให้ลองการเป็นพี่เลี้ยงระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย  โดยให้หลักการคร่าวๆ หน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยง เช่น ยิ้มแย้ม ทำให้สมาชิกไม่เกร็ง  กระตุ้นให้พูด  ที่สำคัญ คือ เราต้องไม่พูดเสียเอง แต่เราเป็นคนตั้งคำถาม 
รอบแรก ให้ลองทำ แบ่งเป็นกลุ่ม ให้มีพี่เลี้ยง อาสา มาทำ  มีการตั้งโจทย์ เช่น สมาชิกกลุ่มควรมีบทบาทอย่างไร   และให้กลุ่มลองระดม  ก็มีการสรุปในกระบวนการว่า พี่เลี้ยงทำถูกหรือไม่  จากนั้น ก็ลองรอบ 2 โดยเปลี่ยนคนมาเป็นพี่เลี้ยงแทน  ตั้งโจทย์ใหม่ เช่น อีกห้าปีกลุ่มจะเป็นอย่างไร  เสร็จแล้วก็วิเคราะห์ว่าวิธีการเป็นพี่เลี้ยงอย่างไร
ปัญหาของชาวบ้าน คือ แยกไม่ออกในการต้องเป็นพี่เลี้ยง มักจะร่วมเป็นคนร่วมกับเขาอยู่เรื่อย แต่เราต้องอดทนฝึกเขาให้รู้จักการ ตั้งคำถาม
ต่อจากนั้น ผมให้ฝึกการตั้งคำถาม โดยแบ่ง ออกเป็น 3 คน คนที่หนึ่งเป็นคนนำเสนอ  คนที่สองฟัง และถาม และคนที่สาม สังเกตพฤติกรรมทั้งสองคน  ปล่อยให้พูดโดยให้โจทย์ว่าให้เล่าเรื่องดีที่ตนเองทำในกลุ่มสัจจะ   ที่สำคัญย้ำว่า ขอให้คนฟัง และคนสังเกต ฟังให้ได้ยินในสิ่งที่คนพูดไม่ได้พูด  หมายถึงการฟังอย่างมีสติ ซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าเราฟังเป็น เราจะพูดเป็น  ทักษะการพูดจะดีขึ้น บางที เรื่องบางอย่างไม่ต้องพูดก็ได้  .... ชาวบ้านแซวว่า ไม่พูดไม่ได้  .... แสดงว่า สิ่งที่เราคิดว่ามันใช่ สำหรับชาวบ้านแล้ว ไม่แน่ใจ
สรุปส่งท้ายก็ คือ คนที่มาอบรมในวันนี้ จะไปเป็นพี่เลี้ยงสนามจริง ในวันที่ 26 ต.ค. ที่บ้านลำภูราย ซึ่งเป็นเวทีตำบลสัญจร ครั้งที่ 3 ได้ผล็อย่างไรจะเล่าสู่กันฟัง
เจตนาการจัดครั้งนี้ เพื่อเสริมวิธีการพัฒนาศักยภาพทีมงาน  เพราะเราต้องการผลักดันให้เกิดการประชุมในหมู่คณะกรรมการ อย่างประจำ  แต่ไม่ได้ผล  ทั้งๆ ที่รู้ว่าประชุมกันมันดี แต่ไม่รู้วิธีการประชุมให้มันดีทำอย่างไร  นั่นคือ การจัดการเรียนรู้ของเขานั่นเอง  และในเวทีตำบล จะช่วยยกระดับการทำงานระดับตำบลให้เข้มข้นยิ่งขึ้น