KKU_KM

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
New_KKU_KM Version.49

New_KKU_KM Version.49  

  

วันนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีม โดยรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาบุคลากร รองศาสตราจารย์ รังสรรค์ เนียมสนิท จัดการ ลปรร โดยเชิญ คณบดี ผู้อำนวยการกอง เลขานุการคณะ และ ทีมงานจาก หลายๆฝ่ายมา ทำ After Action Review ของการนำ การจัดการความรู้ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนา และ มีการวางแผนปฏิบัติการร่วมกันในปี ๒๕๔๙ ข้อสรุปมีดังนี้ครับ

        แนวคิดที่นำ การจัดการความรู้ เข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ พัฒนา คน งาน และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแนวนโยบายที่ทาง กพร กำหนดแล้ว ทีมงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเห็นว่าที่จะขยายผลออกไปให้ทั่งถึง โดยมอบหมายให้ ศูนย์บริการวิชาการ เป็นเจ้าภาพ ด้าน KM เทคนิค รวมทั้งเป็น คุณ ประสาน ต้องมีการทำความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ ออกไปให้ทั่วถึงมากกว่าเดิม และ สร้าง คุณ อำนวย เพื่อดำเนินเรื่อง การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดย Output มีจำนวน CoP มาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น และ เกิดชุมชนการใช้  Blog มาเป็นเครื่องมือในการ ลปรร โดย Impact ที่ต้องการให้เกิด คือ ลดเวลาการให้บริการ และ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ มีการขยายเครือข่ายทั้งใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้างนอกมหาวิทยาลัย และ อาจเชื่อมโยงไปถึงชุมชนภายนอก เช่น อบต จะมีกำหนดวัน พุธ เป็น ลปรร อย่างต่อเนื่อง โดย เป้าหมาย หรือ หัวปลา จะต้องสอดคล้องกับ บริบท หรือ พันธกิจ ของหน่วยงานต่างๆ ส่วนที่จะตั้งเป้าเป็นจุดเน้นที่ควรดำเนินการ เป็น เป้าหมายร่วม คือ ระบบบริหารจัดการวิจัย ที่ดีขึ้น การบริหารเงินรายได้ ที่ไม่ยุ่งยาก และ ได้เงินเร็วขึ้น การพัฒนาคุณภาพ แบบองค์รวมของหน่วยงาน การบริหารข้อมูลชัดเจน ตอบปัญหาการประเมินการปฏิบัติงาน

        ที่นำเสนอมาทั้งหมดจะนำเสนอกรรมการอำนวยการชุดที่ท่านรองอธิการบดีเป็นประธาน และ คณะทำงานซึ่ง ผมเป็นประธานจะนำเสนอ แผนปฏิบัติงาน โดยยึดแนวทางเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์ การประเมิน ของ กพร เป็นเกณฑ์ ขั้นต่ำ

        ในท้ายสุดอาจจะต้องมีการทำ KM_WS โดยให้ทีมงานของคณะ หรือ หน่วยงานที่ยังต้องการ พัฒนา KM เทคนิค หรือ ต้องการสร้าง คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ เพิ่มเติม โดยที่ต้องกำหนดหัวปลาให้ชัดเจน และ สมัครมาเป็นทีม โดยที่จะเสริมพลังสร้าง " TOT สำหรับ KM_Team" เพื่อขยายผลอีกด้วย

        เรียนเชิญให้ความคิดเห็น เพื่อรวบรวมให้กรรมการอำนวยการ ตามที่ กพร กำหนด และ เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะได้สนับสนุนทรัพยากร และ ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ ของ "มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้" และ "มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย" ต่อไป

   JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#kku#มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 5918, เขียน: 26 Oct 2005 @ 20:26 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)