ผลจากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

Chatree
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกวัย และผลที่จะเกิดกับชีวิตมนุษย์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา

ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น การสูญเสียโอโซน การทำลายป่าไม้เมืองร้อน การสูญเปล่าของทรัพยากร การขยายตัวของทะเลทราย และการเสื่อมโทรมของดิน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอาจจะทำให้พื้นที่กลายเป็นทะเลทรายและสูญเสียป่าไม้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ ก็เปลี่ยนแปลง การเสื่อมโทรมของดินและการสูญเสียป่าไม้ก็มีบทบาทสำคัญในการแปรเปลี่ยนของภูมิอากาศ........................

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกวัย และผลที่จะเกิดกับชีวิตมนุษย์ก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามกาลเวลา และจะเป็นสิ่งที่ตกทอดจากรุ่นปัจจุบันไปสู่อนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป ตลอดจนเป็นภัยคุกคามทั้งต่อกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม แต่จะกระทบมากที่สุดต่อประชากรที่ยากจนที่สุด ในประเทศที่ยากจนที่สุดซึ่งต้องพึ่งกับทรัพยากรที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม............................... 

  การร้อนขึ้นของโลกยิ่งทำให้สภาพการณ์เลวร้ายลงไป การแปรเปลี่ยนของภูมิอากาศเป็นอันตรายที่สุดต่อคนยากจนในประเทศกำลังพัฒนา ด้วยเหตุผล 2 ประการ โดยทั่วไปประเทศที่ยากจนและกลุ่มคนที่ยากจนในประเทศเหล่านี้มีความสามารถในการปรับตัวที่น้อยกว่า นอกจากนั้น ประเทศที่ยากจนโดยทั่วไปมีระบบเศรษฐกิจของประเทศต้องพึ่งพาทรัพยากรด้านเกษตรกรรม และทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าประเทศอื่น ๆ   กลุ่มคนที่มีซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวน้อยสุด ก็คือเด็ก ๆ นั่นเอง.................. 
  โครงการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ก็ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ใกล้เคียงกัน สุขภาพของมนุษย์อาจจะถูกกระทบได้โดยการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยเพียงเล็กน้อย และโรคร้ายส่วนมากแพร่เชื้อได้ดีในสภาวะที่อบอุ่น และจะมีการติดเชื้อที่ดื้อยามากขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมรักษ์สิ่งแวดล้อมNUความเห็น (2)

สมลักษณ์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

ทำได้ดีแล้วครับ หากเขียนได้เกิน 10 บันทึก หรือช่วงเปิดเทอม มาเรียนวิทยายุทธเพิ่มนะครับ ผมเรียนวิทยายุทธของ Gotoknow ได้มากแล้วครับ ไม่เชื่อลอง <link> ไปดูบล็อกของผมซิครับ

IP: xxx.180.34.209
เขียนเมื่อ 

ดี