ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นโยบายรัฐที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันนี้ได้เข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์ผู้บริหาร

นโยบายรัฐที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏคือ ๑)ไม่ได้ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นเลิศ ๒)ไม่ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่อันดับท้ายๆ แต่ สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนได้

ชุมชนมีกิจกรรมอะไร มีปัญหาอะไร และต้องการการพัฒนาแบบไหน มหาวิทยาลัยราชภัฏจะต้องมีเทคโนโลยีชาวบ้านไว้สำหรับท้องถิ่นอย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจได้ง่าย

สำหรับเรื่องการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้มากขึ้น (เพราะปัจจุบันตำราเยอะแยะมากมาย) รวมทั้งงานวิจัยที่จะทำก็ต้องเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น 

สำหรับเรื่องการจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้นต้องเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ และสุดท้ายนักศึกษาควรมีคุณสมบัติดังนี้คือ  เก่ง ดี และมีความสุข  แต่เด็กจะเก่ง ดี  มีความสุขได้นั้นครูก็ต้องเป็นแบบพิมพ์ที่ดีคือต้องเป็นครูเก่ง ดี มีความสุข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)