สัจจะวันละ 1 บาท สงขลา

pkkoyo
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การจัดการความรู้

 

       โครงการสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1  บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชน  ได้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสงขลาประมาณต้นเมษายน  พ.ศ. 2547 โดยการนำของ ดร. ครูชบ  ยอดแก้วจนถึงขณะนี้ประมาณ 18 เดือน  เกิดกลุ่มสัจจะวันละ 1 บาทขึ้นประมาณ 54 กลุ่ม มีสมาชิกประมาณ 3 หมื่นคนเศษ มีเงินกองทุนสวัสดิการ  ประมาณ  6 ล้านเศษ  ครอบคลุมพื้นที่  16 อำเภอ  ในจังหวัดสงขลา  โดยมีกลุ่มสัจจะวันละ 1  บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนตำบลน้ำขาวเป็นแม่แบบ   และคาดว่าโครงการนี้จะเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อใช้แก้ปัญญาความยากจนแบบยั่งยืน 

       ตัวแทนคณะกรรมการ กลุ่มสัจจะ ฯ จะมีการประชุมและรายงานข้อมูล ของกลุ่มในวันที่  16 ทุกเดือน  ตั้งแต่เวลา  10.00 -15.00  ณ ที่ทำการมูลนิธ  ดร ครูชบ  - อ.ปราณี  ยอดแก้ว    บ้านเลขที่ 40 ถนนริมทางรถไฟนอก (ใกล้โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลช)   ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  90000  โทรศัพท์  0-7432-6818

       สัจจะวันละ 1 บาทเพื่อทำสวัสดิการภาคประชาชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีคุณสมบัติอย่างน้อย 7  ประการคือ

  1. เป็นคนคิดพึ่งตนเอง  มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่เห็นแก่ต้ว                      

  2.เป็นคนมีวินัยในตนเอง  มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ

  3.เป็นคนขยัน  หมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัดและอดออม

  4.เป็นคนรู้จักคิดวิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

  5.เป็นคนมีขันติธรรมต่อคำวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลหรือหมู่เหล่า

  6. เป็นคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา  รู้จักยกย่องผู้อื่น

  7.เป็นคนที่ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำและผู้ตามที่ดี

        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัจจะวันละ 1 บาท สงขลา

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 5910, เขียน: 26 Oct 2005 @ 16:00 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 22:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากคะ..กำลังต้องการข้อมูลอยู่พอดีเลยคะอาจารย์
น.ส.วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
IP: xxx.203.176.92
เขียนเมื่อ 

เรากำลังศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ  เพราะริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนโค้งรถไฟยมราช  เขตราชเทวี  มา  2  ปีเศษแล้ว  แต่ยังไม่ถึงไหน  พอออมได้ครบ  1ปี ก็ต้องคืนเงินให้สมาชิก  เพราะสมาชิกไม่ไว้วางใจกันบ้าง  กรรมการหมดกำลังใจลาออมบ้าง  ล่าสุดหลังจากคืนเงินออมจำนวน  80,000  บาท  ให้สมาชิก  65 คนแล้ว เราก็มาเริ่มต้นใหม่  โดยให้ออมกันเดือนละ  100 บาท  เหมือนเดิม  แต่จะแบ่งเป็นเงินออมของสมาชิก  70  บาท  อีก  30  บาท  เข้าเป็นกองทุนสวัสดิการสังคมสำหรับกรณีป่วย  และเสียชีวิต  สำหรับสมาชิก(ป่วย) และครอบครัวสมาชิก(ตาย)  ซึ่งชาวบ้านดูจะสนใจกับแนวคิดนี้มาก  ซึ่งจะต้องมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับกลุ่มในเร็ว  ๆ  ถ้ามีคำแนะนำใดๆมาให้บ้างจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   

                                     เฮี้ยง  พ.ม.