ความเห็น 28245

สัจจะวันละ 1 บาท สงขลา

น.ส.วัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
IP: xxx.203.176.92
เขียนเมื่อ 

เรากำลังศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อนำไปสู่การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ  เพราะริเริ่มกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนโค้งรถไฟยมราช  เขตราชเทวี  มา  2  ปีเศษแล้ว  แต่ยังไม่ถึงไหน  พอออมได้ครบ  1ปี ก็ต้องคืนเงินให้สมาชิก  เพราะสมาชิกไม่ไว้วางใจกันบ้าง  กรรมการหมดกำลังใจลาออมบ้าง  ล่าสุดหลังจากคืนเงินออมจำนวน  80,000  บาท  ให้สมาชิก  65 คนแล้ว เราก็มาเริ่มต้นใหม่  โดยให้ออมกันเดือนละ  100 บาท  เหมือนเดิม  แต่จะแบ่งเป็นเงินออมของสมาชิก  70  บาท  อีก  30  บาท  เข้าเป็นกองทุนสวัสดิการสังคมสำหรับกรณีป่วย  และเสียชีวิต  สำหรับสมาชิก(ป่วย) และครอบครัวสมาชิก(ตาย)  ซึ่งชาวบ้านดูจะสนใจกับแนวคิดนี้มาก  ซึ่งจะต้องมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมกับกลุ่มในเร็ว  ๆ  ถ้ามีคำแนะนำใดๆมาให้บ้างจะขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   

                                     เฮี้ยง  พ.ม.