ผมถ่ายภาพนี้มาจาก Sydney เมื่อตอนต้นปี ฉะนั้น ราคาสินค้าจึงเป็นราคาเมื่อตอนต้นปี 2548 ความจริงผมตั้งใจถ่ายมาฝากท่าน อ.สมลักษณ์ (Beeman) โดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านช่วยกันหาทางช่วยผู้เลี้ยงผึ้ง ให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากผึ้งไปแข่งกับเขา ดูภาพแล้วลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยครับ ผมมีความรู้น้อยมากเรื่องผึ้ง

  

  

         วิบูลย์  วัฒนาธร