บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) value

เขียนเมื่อ
1,046 3 4
เขียนเมื่อ
1,352 2
เขียนเมื่อ
1,770 1 1
เขียนเมื่อ
419 18 12
เขียนเมื่อ
254 1
เขียนเมื่อ
1,048 33 33