บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) value

เขียนเมื่อ
2,113 3 4
เขียนเมื่อ
1,824 2
เขียนเมื่อ
2,003 1 1
เขียนเมื่อ
464 18 12
เขียนเมื่อ
294 1
เขียนเมื่อ
1,124 33 33