เรื่อง เล่า เร้า พลัง
ทำอย่างไรจะมีแรงเขียน Blog
        จากการที่มีการ ลปรร ของทีมงาน KKU_KM ท่านเลขานุการคณะ คุณ บุญ ชฎาศิลป์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์

        ท่านเลขานุการคณะทันตแพทยศาสตร์ (คนที่ ๒ จากขวามือของภาพ ) ได้ "เล่าให้ทีมงานฟังถึงสาเหตุที่ทำให้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเขียน Weblog ก็คือ การที่มีผู้สนใจ เข้าให้ความคิดเห็น หรือ เข้ามาให้กำลังใจ" ทำให้ท่านมีความเพียร พยายามที่จะบันทึก และ ลิขิตสิ่งดีๆที่เกิดในแวดวงของคณะทันตแพทย์ครับ
            JJ