การติดตั้ง Web Server (APACHE+PHP+MYSQL)

Web Server APACHE PHP MYSQL

การติดตั้ง Web Server (APACHE+PHP+MYSQL)
เวบไซต์ที่เกี่ยวข้อง
apache http://www.apache.org
php http://www.php.net
mysql http://www.mysql.com
curl http://curl.haxx.se
libexpat http://www.libexpat.org
zlib http://www.zlib.org
libjpeg http://www.faqs.org/faqs/jpeg-faq/
libpng http://www.libpng.org/
freetype http://www.freetype.org
gd
gdbm
GETTEXT http://www.gnu.org/software/gettext/
OPENSSL http://www.openssl.org/
IMAP ftp://ftp.cac.washington.edu/
LIBXML2 http://xmlsoft.org/
PDFLIB http://www.pdflib.com
AUTH_LDAP http://www.rudedog.org/auth_ldap

1. ก่อนอื่นก็ต้องเตรียม Apache ก่อนกันนะครับ (ผมใช้ version 1.3 ครับ ส่วน สำหรับ version 2 ขึ้นไป ก็ติดตั้งแบบกันเลยครับ)
    #./configure --prefix=/vc --enable-module=so --sysconfdir=/vc/etc/
    อธิบายกันหน่อย
    --prefix เป็นการบอกว่าจะเก็บโปรแกรมไว้ที่ไหน
    --sysconfdir เป็นการบอกว่าจะเก็บแฟ้มคอนฟิกโปรแกรมไว้ที่ไหน
    --enable-module=so เป็นบอกว่ารองรับโมดูล
    คอมไพและติดตั้ง
    #make
    #make install
2. ติดตั้ง CURL
    #./configure --prefix=/vc
    #make
    #make check  เป็นการตรวจสอบครับ ถ้าตรงนี้ไม่ผ่าน ก็ไม่ต้องสนใจ จะเอาออกไปเลยก็ได้ครับ แต่มีไว้ดีกว่าครับ
    #make install
3. ติดตั้ง EXPAT
    #./configure --prefix=/vc
    #make
    #make check
    #make install
4. ติดตั้ง ZLIB
    #./configure --prefix=/vc
    #make
    #make check
    #make install
5. ติดตั้ง libjpeg
    #./configure --prefix=/vc --enable-shared --enable-static
    #make
    #make test
    #make install
6. ติดตั้ง LIBPNG
    #cp scripts/makefile.linux makefile
    #vi makefile
    แก้ PREFIX
    แก้ ZLIBLIB
    แก้ ZLIBINC
    #make
    #make test
    #make install
7. ติดตั้ง FREETYPE
    #./configure --prefix=/vc  --with-gnu-ld
    #make
    #make install
8. ติดตั้ง GD
    #./configure  --prefix=/vc --with-freetype=/vc --with-jpeg=/vc --with-png=/vc
    #make
    #make install
9. ติดตั้ง GDBM
    #./configure --prefix=/vc
    #make
    #make install
10. ติดตั้ง GETTEXT
    #./configure --prefix=/vc
    #make
    #make check (นานมากๆ เครื่องผม P4 2.8 2 ตัว ยังใช้เวลาตั้ง 20นาที)
    #make install
11. ติดตั้ง OPENSSL
    #./config --prefix=/vc --openssldir=/vc threads zlib zlib-dynamic shared
    #make
    #make test
    #make install
12. ติดตั้ง IMAP
    #vi src/osdep/unix/Makefile
    #หา SSLDIR แก้เป็น /vc
    #make slx
    #make
13. ติดตั้ง LIBXML2
    #./configure --prefix=/vc --enable-ipv6=yes --with-zlib=/vc
    #make
    #make install
14. ติดตั้ง PDFLIB
    #./configure --prefix=/var/vc --with-gd=/var/vc --with-png=/var/vc --with-jpeg=/var/vc --with-java
    #make
    #make test
    #make install
15. ติดตั้ง MySQl
      http://gotoknow.org/archive/2005/10/21/14/06/04/e5690
16. ติดตั้ง PHP   
    #./configure --prefix=/vc --with-apxs=/vc/bin/apxs --with-config-file-path=/vc/etc \
    --with-mysql=/vc --disable-debug --enable-bcmath --enable-calendar --enable-ctype  \
    --enable-dbase --enable-discard-path --enable-exif --enable-filepro --enable-force-cgi-redirect \
    --enable-ftp --enable-gd-imgstrttf --enable-gd-native-ttf --with-ttf --enable-magic-quotes \
    --enable-memory-limit --enable-safe-mode --enable-shmop --enable-sigchild --enable-sysvsem \
    --enable-sysvshm --enable-track-vars --enable-trans-sid --enable-versioning --enable-wddx \
    --enable-yp --with-ftp --with-gdbm=/vc --with-jpeg-dir=/vc --with-png-dir=/vc \
    --with-tiff-dir=/vc --with-freetype-dir=/vc --without-xpm --with-zlib=yes --with-zlib-dir=/vc \
    --with-openssl=/vc --with-expat-dir=/vc --enable-xslt --with-xslt-sablot=/vc --with-ldap \
    --with-gd --with-imap-dir=/vc --with-imap-ssl --with-gettext=/vc \
    --with-curl=/vc --enable-sockets --enable-mbstring=all
    คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับ เพราะ มันก็คือ โมดูล เสริมต่างๆของ PHP ครับ ที่สำคัญคือ --prefix ของแต่ละโปรแกรม
    สำหรับ apache version 2 ขึ้นไปแก้  --with-apxs=/vc/bin/apxs เป็น --with-apxs2=/vc/bin/apxs2
    #make
    #make install
    #cp php.ini-dist /vc/etc/php.ini
18. ติดตั้ง AUTH_LDAP
    #./configure --prefix=/vc --with-ssl --with-apxs=/vc/bin/apxs --with-sdk-headers --with-sdk-libs
    > --with-shared-cache --with-activate
    #make
    #make install

17. จัดการ APACHE ใหม่อีกรอบ คราวนี้เต็มสูตร
    #./configure --prefix=/var/vc --enable-module=so --sysconfdir=/var/vc/etc/ --enable-module=ssl
    #make
    #make certificate TYPE=custom
    เวลากรอกหามผิดโดยเด็ดขาด เพราะแก้ไขไม่ได้ ถ้ากรอกรผิดให้กด Ctrl+c ออกมาเลยครับแล้ว กรอกใหม่
    #make install
    #vi /vc/etc/httpd.conf
    เพิ่ม
    AddType application/x-httpd-php .php .php3 .php4
DefaultLanguage th
AddDefaultCharset TIS-620
AddCharset TIS-620       .tis-620  .th
AddCharset TIS-620 .th
    และ แก้
   
        DirectoryIndex index.html
   
    เป็น
   
        DirectoryIndex index.html index.php
   
    แก้
   
            LanguagePriority th en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
   

    เป็น
   
            LanguagePriority th en da nl et fr de el it ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca es sv tw
   
    แก้ user และ group ในการรันโปรแกรม APACHE เป็น apache
    ปกติ การติดตั้ง APACHE แบบคอมไพล์โปรแกรม จะตั้งค่าเป็น nobody ให้ทำการแก้ไขเป็น apache โดยต้องทำการสร้าง group และ user ก่อน
    #greoupadd apache
    #useradd -g apache apache
    #vi /etc/passwd
    แก้ shell เป็น /sbin/nologin

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนรัก linuxความเห็น (2)

Juntanikar
IP: xxx.158.191.15
เขียนเมื่อ 
ถ้าเปิดใช้จาก linux redhat 9 จะต้องทำอย่างไรข้างค่ะช่วยบอกหน่อยนะค่ะ รอคำตอบอยู่นะค่ะ ช่วยตอบมาทางอีเมลล์ด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Dionne19Cruz
IP: xxx.201.66.6
เขียนเมื่อ 

I guess that to get the <a href="http://bestfinance-blog.com/topics/home-loans">home loans</a> from creditors you ought to have a firm motivation. Nevertheless, one time I have received a collateral loan, just because I was willing to buy a bike.