แนะนำหนังสือ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย

แนะนำหนังสือ ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศไทย

อ่านหรือดาวน์โหลดได้ ที่นี่


วิจารณ์ พานิช

๓ มิ.ย. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ได้หนังสือมาอ่านแล้วครับ

ขอบคุณมากๆครับ