การดู "ความเก่า" ในหลัก 1 (123) ของการดูพระแท้

การแจกแจง “ความเก่า (Age define)” ในการพิจารณา พระแท้ ในหลักที่ 1 ของหลักการ 123

ในที่นี้ เก่า หมายถึง......

 • มีลักษณะของการพัฒนาการแบบต่างๆ มามาก
 • ผ่านกาลเวลามานาน มีอายุมาก
 • ผ่านการใช้ การดัดแปลงแบบต่างๆ ทำให้เกิดการสึกกร่อน การสูญหาย ขององค์ประกอบภายใน
 • มีการเคลื่อนที่ การงอก การพอก หรือการกระทำจากปัจจัย และองค์ประกอบภายนอก อย่างต่อเนื่อง ยาวนาน
 • ทำให้มีการพัฒนาการ และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม อย่างเห็นได้ชัด แบบหลากวาระ หลากสภาพ
 • ทำให้ความเป็นระเบียบสม่ำเสมอมาแต่เดิม เปลี่ยนแปลงไปสู่ความหลากหลาย หลากแบบของผิวและเนื้อ เป็นแบบสามมิติ ทั้งในแนวระดับ แนวดิ่ง โดยรอบ
 • ที่จะเป็นไปตามสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ผ่านมา
 • ที่อาจจะต้องศึกษาเปรียบเทียบทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และหรือ พงศาวดาร ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น การดูความเก่าให้เป็น ก็คือ

 • พิจารณาลักษณะที่มีพัฒนาการแบบหลากอายุ และใช้เวลา
 • มีการเกิดปละเปลี่ยนแปลงแบบทับซ้อนกันอย่างหลากหลาย บนที่เดียวกัน
 • มีการกร่อน สูญหายของมวลสารเดิม
 • มีการพอก หรืองอกใหม่ ของปัจจัยที่มาจากภายนอก
 • มีความหลากหลายของผิว และเนื้อ
 • มีความเหี่ยว และการเคลื่อนที่ของมวลสารในเนื้อแบบหลากทิศทาง มีเส้นทางและรูปแบบการพัฒนาการที่ชัดเจน
 • การพัฒนาการดังกล่าวสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ผ่านมา
 • สภาพแวดล้อมจะต้องตรวจสอบ และยืนยันด้วยหลักฐาน และหลักการทางวิชาการในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

การอธิบาย ต้องมีชี้จุด พร้อมแจงสมมติฐานต่างๆ ในมิติต่างๆ ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ปรากฏที่ผิวและเนื้อของพระ จึงจะพิจารณาระดับของความเข้าใจได้อย่างชัดเจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนประวัติศาสตร์จากของเก่าความเห็น (1)

ขอสมัครเรียนทางไลน์กับอาจารย์ได้ไหมครับ